Self Quotation / Invoice

SELF QUOTATION/INVOICE

1. Rentaru.my mengamalkan polisi tempahan dengan bayaran di dalam tempoh 2 jam selepas persetujuan sahaja seperti syarat di https://www.rentaru.my/p/cara-sewaan.html
2. Kebiasaannya fasa sebut harga (quotation) ke invois (invoice), dan invois ke pembayaran memerlukan tempoh yang lama dan sudah pasti tidak menepati polisi rentaru.my seperti di atas.
3. Untuk alasan diatas dan faktor barangan sewaan adalah terhad, rentaru.my tidak menyediakan sebut harga atau invois kepada pelanggan sebelum penyewaaan.
4. Sila semak harga di dalam web ini untuk rujukan.
5. Resit/invois hanya disediakan atas permintaan selepas pembayaran dan penyewaaan selesai sahaja.
6. Jika masih memerlukan sebut harga atau invois, khidmat layan diri disediakan seperti berikut7. Jika pelanggan masih memerlukan sebut harga atau invois terus dari rentaru.my, bayaran cagaran RM50 diperlukan sebagai komitmen untuk menyewa. Bayaran RM50 ini akan dikembalikan semula jika menyewa. Sebaliknya jika tidak menyewa bayaran RM50 tidak dikembalikan dan terhapus. Bayaran tertakhluk untuk sebut harga/invois sahaja, dan Rentaru.my masih mempunyai hak menyewakan barangan tanpa notis seperti #terma 7 di https://www.rentaru.my/p/terms-and-conditions.html