Self Quotation / Invoice
1. Rentaru.my mengamalkan polisi tempahan dengan bayaran penuh dalam tempoh 1 jam selepas persetujuan seperti syarat di https://www.rentaru.my/p/cara-sewaan.html.
2. Resit/invois hanya disediakan atas permintaan selepas pembayaran penuh dan penyewaaan selesai sahaja.
3. Pelanggan boleh membuat quotation/invoice sendiri seperti contoh di bawah.
4. Jika pelanggan masih memerlukan sebut harga atau invois terus dari rentaru.my, bayaran pendahuluan RM50 diperlukan sebagai komitmen untuk menyewa. Jika tidak menyewa bayaran RM50 tidak dikembalikan dan terhapus.
 
Quotation (Harian) ---> Download
Quotation (Mingguan) ---> Download
Invoice (Harian) ---> Download
Invoice (Mingguan) ---> Download