Syarat dan Terma

Syarat dan Terma

#Terma 1 : Umum dan asas

1. Apabila anda menghubungi rentaru.my anda telah memahami dan bersetuju dengan segala syarat yang terkandung di dalam web ini.
2. Rentaru.my berhak untuk tidak meneruskan urusniaga kepada individu dan syarikat yang tidak bersetuju dengan isi kandungan web ini.

#Terma 2 : Perubahan Terma

1. Rentaru.my berhak untuk mengubah segala terma, isi kandungan, harga di dalam web ini tanpa notis.

#Terma 3 : Sebelum penyewaan

1. Dokumen lengkap seperti dinyatakan cara sewaan.
2. Hanya warganegara Malaysia yang boleh berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Melayu sahaja layak menyewa.
3. Jika anda mewakili mana-mana pihak untuk menyewa, tanggungjawab adalah diatas nama penyewa sendiri.
4. Penyewa wajib menyemak kondisi barangan sebelum menyewa. Pastikan item berfungsi dengan baik sebelum menyewa untuk mengelakkan sebarang masalah.
5. Setiap kamera/peralatan disewa mungkin mempunyai aturcara (setting) berlainan yang diubah kepada keselesaan penyewa sebelumnya. Jika tidak biasa, penyewa dinasihatkan untuk memahami cara menggunakan peralatan tersebut terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk tujuan sebenar. Rentaru.my tidak akan memberi gantirugi sekiranya berlaku masalah disebabkan hal berkaitan aturcara tidak betul.

 

 #Terma 4 : Ketika penyewaan

1. Di dalam tempoh sewa, setiap penyewa wajib bertanggungjawab menjaga setiap item disewa dengan cermat.
2. Sebarang kecuaian yang menyebabkan kerosakan adalah tanggungjawab penyewa, dan penyewa bersedia untuk membayar segala kos/gantirugi jika berlaku kerosakan.
3. Tambahan cas akan dikenakan jika terdapat tambahan calar kasar atau tahap guna tinggi berbanding kondisi asal.
4. Rentaru.my sedaya upaya untuk menyediakan  peralatan dengan keadaan terbaik dan bebas masalah. Namun jika berlaku sebarang masalah rentaru.my tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung segala kerugian atau kos berkaitan jika item yang disewa rosak (secara semulajadi) ketika tempoh menyewa. Sebaliknya, rentaru.my juga tidak akan mengenakan sebarang cas (jika rosak semulajadi sahaja, bukan kecuaian).

 

 #Terma 5 : Bayaran cagaran

1. Tiada cagaran dikenakan.

#Terma 6 : Bayaran sewa

1. Bayaran penuh harga sewa sebelum atau semasa mengambil barang.
2. Bayaran dalam bentuk lain sama ada cek, kad kredit mahupun hutang tidak diterima.

#Terma 7: Tempahan Tarikh

1. Rentaru.my mengamalkan polisi tempahan tarikh beserta dengan bayaran sahaja.
2. Jika ingin tempahan tarikh, sila buat pembayaran sekurang kurangnya 50% harga sewaan atau bayaran penuh, sama ada melalui pindahan bank atau tunai untuk 2 jam selepas persetujuaan, dan baki sewa semasa pengambilan.
3. Tempahan tarikh tanpa sebarang pembayaran tidak akan diterima. Rentaru.my berhak untuk menyewakannya kepada pelanggan yang terlebih dahulu membuat pembayaran tanpa peringatan.

#Terma 8: Pembatalan

1. Deposit tempahan tarikh dalam #terma 7 tidak akan dipulangkan jika berlaku pembatalan tetapi nilai yang sama boleh digunakan untuk sewaan akan datang dalam tempoh satu bulan selepas pembatalan. Jika tiada sewaan pada tempoh tersebut, deposit akan dilupuskan.
2. Setelah barangan diserahkan, pelanggan telah tahu bahawa segala kos dan risiko sudah bermula untuk pihak rentaru.my. Bayaran sewaan tidak akan dikembalikan walaupun tidak digunakan atau dipulangkan awal dari tempoh sewa sebenar.

#Terma 9: Kelewatan

1. Untuk menjamin urusniaga yang lancar antara pelanggan dan Rentaru.my, serta pelanggan lain kelewatan adalah tidak dibenarkan.
2. Jika ada kelewatan yang tidak disengajakan, sila hubungi Rentaru.my terlebih dahulu untuk perbincangan.
3. Kegagalan berbuat demikian tanpa sebab munasabah akan dicas tambahan mengikut kadar 2 ganda harga sewaan asal.
4. Jika berlaku kelewatan selama 12jam tanpa sebarang maklumbalas, rentaru.my akan mengklasifikasikannya sebagai kes curi.

#Terma 10 : Maklumat peribadi

1. Segala maklumat peribadi adalah sulit/rahsia kecuali berlaku kes penipuan atau tidak bertanggungjawab dari pihak penyewa.
2. Jika enggan bekerjasama memberi maklumat yang diperlukan untuk menyewa, Rentaru.my berhak menolak untuk meneruskan urusniaga tanpa sebarang maklumbalas.
     

#Terma 11 : Tuntutan gantirugi

1. Rentaru.my berhak menggunakan maklumat peribadi yang ada untuk tujuan tuntutan kes atau kerugian di laman facebook, blog atau sebagainya.

#Terma 12 : Pelanggan Ulangan

1. Sewaan seterusnya dari pelanggan yang sama dianggap memahami segala syarat dan terma dan termasuk perubahan web ini.

#Terma 13 : Pelanggan Syarikat

1. Segala prosedur ditetapkan rentaru.my adalah sama seperti pelanggan individu dan tidak boleh diubah mengikut kehendak prosedur syarikat pelanggan terutama dalam perihal pembayaran dan tempahan tarikh.
2. Untuk melancarkan urusan tempahan dengan lebih cepat dan mudah, rentaru.my tidak menyediakan sebutharga atau invois kepada pelanggan tanpa deposit.
3. Sila semak harga di dalam web ini untuk rujukan. Resit boleh disediakan atas permintaan selepas penyewaan.
4. Jika pelanggan memerlukan sebut harga atau invois, bayaran sebanyak RM50 diperlukan sebagai komitmen untuk menyewa. Bayaran RM50 ini akan ditolak pada harga sewa sebenar jika menyewa. Sebaliknya jika tidak menyewa bayaran tidak dikembalikan.

 # Terma 14 : Pengambilan dan penghantaran

1. Untuk memberikan harga sewaan yang berpatutan dan berdaya saing, lokasi pengambilan dan penghantaran adalah di Sentul Kuala Lumpur (rumah) sahaja.
2. Tiada servis penghantaran/pemulangan disediakan secara percuma.
3. Permintaan untuk penghantaran/pemulangan seluruh Kuala Lumpur boleh dipertimbangkan dengan waktu dan keadaan semasa beserta cas runner (3rd Party) RM200. Cas runner perlu dibayar dahulu sebelum sebarang penghantaran.